top of page
Layout (61).jpg
VOORWAARDEN

TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden dienen enkel ter schriftelijke ondersteuning van het onderliggend akkoord. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen de partijen, met uitsluiting van eventuele schriftelijke overeengekomen voorwaarden van de klant. Zelfs in dit geval blijven deze algemene voorwaarden gelden als aanvulling.

 

AANBIEDING

Elke aanbieding is vrijblijvend vanwege Car Service Yves (CSY). De in rekening gebrachte aanbieding, is deze die geldig is op het ogenblik van de plaatsing en/of levering. Deze gebeurt wel onder voorbehoud van vergetelheid, vergissing, beschikbaarheid op de markt of de omstandigheden die waarvan (nadien) blijkt dat zij de plaatsing van de goederen bemoeilijken.

 

BESTELLING

Elke bestelling is bindend voor de klant maar is voor Car Service Yves (CSY) pas bindend na schriftelijke bevestiging. In geval van annulatie door de klant (volledig of gedeeltelijk), is deze een forfaitair bedrag schuldig aan Car Service Yves (CSY) dat gelijk staat aan 30% van het verschuldigde bedrag. Dit kan nog vermeerderd worden door bijkomende kosten die ten gevolge hiervan door Car Service Yves (CSY) werden gedragen. Ditzelfde geldt voor Car Service Yves (CSY) wanneer langs deze kant een bestelling geannuleerd wordt.

 

PRIJS

De afgesproken prijs is excl. BTW. Car Service Yves (CSY) heft het recht om op evenredige wijze aan te passen als blijkt dat tussen de periode van bestelling en uitvoering, de prijzen van materialen, grondstoffen, transporten of andere bestanddelen die de prijzen kunnen beïnvloeden, significant gestegen zijn.

 

BETALING

De facturen worden, tenzij anders overeengekomen met de klant, contant betaald bij levering. De klant erkent het recht van CSY om de wagen enkel af te leveren, na uitvoering van de betaling van de factuur. Indien een factuur niet binnen de 14 werkdagen duidelijk gemotiveerd en per aangetekend schrijven wordt betwist, wordt deze als definitief beschouwd. De vervaldag van de factuur wordt vastgelegd 1 maand na datum. Indien de factuur op deze vervaldag niet betaald is, zal het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten van 8.5% per begonnen maand. Bovendien komt daar bij een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €70,00. Ook eventuele advocaatkosten voor de inning van de kosten, zijn ten laste van de klant. Indien een andere betaalmethode is overeengekomen dan contant, betekent dit geen verandering in de betaalvoorwaarden binnen 1 maand. De klant bevestigd dat hij, bij in gebreke blijven van betaling, zelf bij het eerste verzoek van CSY zal overgaan tot de betaling van de openstaande factuur.

 

GARANTIE

Op alle werkzaamheden uitgevoerd door CSY, geldt een garantie van 1 jaar, met uitzondering van de vervangen stukken voor dewelke de duur en de voorwaarden van de waarborgen beperkt is tot deze gegeven door de desbetreffende fabrikant (meestal is dit 1 jaar, maar dit kan afwijken)

OVER ONS
Layout (80).jpg
Duurzaam Repareren
Five Star
Cromax.png
CONTACTEER ONS
CONTACT

Heeft u vragen betreffende één van onze diensten? Aarzel dan niet om ons te contacteren, wij helpen u graag zo goed en zo snel mogelijk verder. U kunt ons bereiken via onderstaande gegevens of simpelweg door het formulier in te vullen hieronder.

CAR SERVICE YVES (CSY)

Sint-Truidersesteenweg 35/B

3440 Zoutleeuw

België

Check de map hieronder voor een routenavigatie richting onze ligging!

Telefoon. +3211 67 19 09

Bedankt voor uw bericht

bottom of page